REGISTRACE PRO LETNÍ EDICI 28.-30.8.2020

(English version below)

Pravidla pro registraci

 • Po přečtení těchto pravidel pokračujte přes tlačítko REGISTRACE na konci této stránky, na přihlašovací formulář.
 • Registrace je za každou osobu zvlášť. V případě, že se hlásí pár, vyplní oba účastníci požadovaná pole (výběrem leader/follower s partnerem a jméno a e-mail partnera). Systém partnery spojí podle těchto polí. Potvrzení zašleme po obdržení obou registrací.
 • Vzhledem k velkému zájmu krásných dam a rovnováze 50/50 vyplývající z pravidel, zastavily jsme registraci followerů. Registrace je možná pouze pro páry a leadry. Až bude zase možné zajistit rovnováhu, obnovíme registraci pro followery. Děkujeme. ❤️
 • Registrační poplatek je při registraci 14.6.2020 - 31.7.2020 - 2200 Kč (89 EUR) zahrnuje vstup na všechny milongy, 6x teplé jídlo (2x večeře, 1x oběd, 3x polévku), vodu, kávu, čaj a ovoce po celou dobu maratonu.
 • Registrační poplatek je při registraci 1.8.2020 - 25.8.2020 - 2500 Kč (100 EUR)  zahrnuje vstup na všechny milongy, 6x teplé jídlo (2x večeře, 1x oběd, 3x polévku), vodu, kávu, čaj a ovoce po celou dobu maratonu.
 • Přihlášení je možné jednotlivě nebo v páru. Protože chceme zaručit co možná nejlepší taneční zážitek všem, budeme k registracím přistupovat tak, aby byl vyvážený poměr mužů a žen. V případě registrace páru zašleme platební údaje za 2 osoby. 
 • Částku je možné uhradit v korunách nebo v eurech. Náklady na převod nese přihlašovaný účastník. V případě, že budou organizátorovi bankou účtovány další poplatky, budou účastníkům předány k úhradě na místě.
 • Konečná účast bude potvrzená zaslaným e-mailem z naší strany až po úhradě. Do obdržení potvrzení prosím nerezervujte ubytování ani cestu. Náklady spojené s ubytováním a cestou nejsou součástí ceny a nerefundujeme je.

 • Převedení registrace na jinou osobu je možné po domluvě s organizátory.

 • Zaplacený registrační poplatek nevracíme.
 • V případě, že se akce nebude konat z důvodu vyhlášení zákazu konání akcí vládou nebo jinou státní institucí, budeme registrační poplatek vracet formou poukázky na další ročník (v hodnotě, která byla zaplacena) nebo formou vratky na účet (po odečtení poplatku za převod).

 


REGISTRATION FOR SUMMER EDITION 28.-30.8.2020

Rules for registration

Before filling in the registration form, please read our rules.

 • The price of the marathon is €89 if you register by 31.7.2020.
  If you register after that date, the price is €100.
  The amount includes access ALL milongas, 6 hot meals (2 × dinner, 1 × lunch, 3 × soup), water, coffee, tea and fruit throughout the marathon.
 • Due to the great interest from our beautiful ladies, and the rules of our marathon which dictate a 50/50 balance, we have to suspend the registration of followers. As of now, registration is only possible for couples and leaders. When it is possible to guarantee a balance again, we will restart registration for followers. Thank you. ❤️
 • You can check in individually or as a couple. Because we want to guarantee the best possible experience, we will work to guarantee a balanced ratio of men and women during the registration process. If you register as a couple, we will send payment data for 2 persons.
 • Registration will be confirmed by an email from us after payment. Please do not make accommodation or travel reservations before receiving a confirmation from us. Costs associated with accommodation and travel are not included in the price, and we will not refund them. Transfer of registration to another person is possible after agreement with the organisers.
 • Payment is non-refundable.
 • In the case that the event does not take place due to the announcement of a ban on events by the government or another state institution, we will return the registration fee as a voucher for the next year (in the value paid) or in the form of a refund to the account (after deducting the transfer fee).