Pravidla pro registraci - REGISTRACE PRO LETNÍ EDICI 2021 BYLY UKONČENY

 • Po přečtení těchto pravidel pokračujte přes tlačítko REGISTRACE na přihlašovací formulář na konci této stránky (od 21.1.2021 - 21 hod.).

 • Registrace je za každou osobu zvlášť. V případě, že se hlásí pár, vyplní oba účastníci požadovaná pole (výběrem leader/follower s partnerem a jméno a e-mail partnera). Systém partnery spojí podle těchto polí. Potvrzení zašleme po obdržení obou registrací.

 • Přihlášení je možné jednotlivě nebo v páru. Protože chceme zaručit co možná nejlepší taneční zážitek všem, budeme k registracím přistupovat tak, aby byl vyvážený poměr mužů a žen 1:1. V případě registrace páru zašleme platební údaje za 2 osoby. 

 • Částku je možné uhradit v korunách nebo v eurech. Náklady na převod nese přihlašovaný účastník. V případě, že budou organizátorovi bankou účtovány další poplatky, budou účastníkům předány k úhradě na místě.

 • Konečná účast bude potvrzená zaslaným e-mailem z naší strany až po úhradě. Do obdržení potvrzení prosím nerezervujte ubytování ani cestu. Náklady spojené s ubytováním a cestou nejsou součástí ceny a nerefundujeme je.

 • Převedení registrace na jinou osobu je možné po domluvě s organizátory.

 • V případě, že se akce nebude konat z důvodu vyhlášení zákazu konání akcí vládou nebo jinou státní institucí, budeme registrační poplatek vracet formou poukázky na další ročník (v hodnotě, která byla zaplacena) nebo formou vratky na účet (po odečtení poplatku za převod, resp. snížená o případný kurzový rozdíl).

 • Registrační poplatek zahrnuje vstup na všechny milongy, 5x teplé jídlo (2x večeře, 1x oběd, 2x polévku), vodu, kávu, čaj a ovoce po celou dobu maratonu. Nedělní oběd je možné objednat v rámci registrace navíc za 170 Kč/os nebo 6,50 €.

 • Výše registračních poplatků:

 • Super early birds - registrace včetně úhrady  21.1.-30.4.2021:     2.700 Kč nebo 106 €/os.
 • Early birds - registrace včetně úhrady 1.5.2020-15.7.2021:             2.800 Kč nebo 110 €/os.
 • Last minute - registrace včetně úhrady 16.7.-20.8.2021:                       3.000 Kč nebo 118 €/os.
 • Registraci je možné stornovat do 15.7.2021 včetně (při přihlášení páru lze stornovat pouze celý pár):

 •          storno do 30.4.2021 vracíme 100% uhrazeného poplatku
 •          storno do 15.7.2021 vracíme     50% uhrazeného poplatku
 • Při euro platbě může být vrácená platba snížená o kurzový rozdíl.