Registrace - Blue edition          * Nový Jičín 1.-3.3.2024 *

Pravidla pro registraci

  • Registrace je za každého tanečníka/tanečnici zvlášť. V případě, že se hlásí pár, vyplní oba účastníci požadovaná pole (výběrem leader/follower s partnerem a jméno a e-mail partnera). Systém partnery spojí podle těchto polí. Potvrzení zašleme po obdržení obou registrací.
  • Přihlášení je možné jednotlivě nebo v páru. Protože chceme zaručit co možná nejlepší taneční zážitek všem, budeme k registracím přistupovat tak, aby byl vyvážený poměr leadrů a followerů 1:1. V případě registrace páru zašleme platební údaje za 2 osoby.
  • >>Milé dámy, víme, jak je náročné najít partnera na maraton. Využijte však svůj šarm, kontakty a třeba naši FB skupinu k nalezení toho pravého. Rychlost v přihlášení obvykle k zaregistrování nestačí.<<
  • Částku je možné uhradit v korunách nebo v eurech. Náklady na převod nese přihlašovaný účastník. V případě, že budou organizátorovi bankou účtovány další poplatky, budou účastníkům předány k úhradě na místě.
  • Konečná účast bude potvrzená zaslaným e-mailem z naší strany až po úhradě. Do obdržení potvrzení prosím nerezervujte ubytování ani cestu. Náklady spojené s ubytováním a cestou nejsou součástí ceny a nerefundujeme je.
  • Ubytování není součástí registrace.
  • Převedení registrace na jinou osobu je možné po domluvě s organizátory.
  • V případě, že se akce nebude konat z důvodu vyhlášení zákazu konání akcí vládou nebo jinou státní institucí, budeme registrační poplatek vracet formou poukázky na další ročník (v hodnotě, která byla zaplacena) nebo formou vratky na účet (po odečtení poplatku za převod, resp. snížená o případný kurzový rozdíl).


Registrační poplatek zahrnuje vstup na všechny milongy, 5x teplé jídlo (2x večeře, 1x oběd, 2x polévku), vodu, kávu, čaj a ovoce po celou dobu maratonu. Nedělní oběd je možné objednat v rámci registrace navíc za 200 Kč/os. nebo 9 €.


Výše registračních poplatků:

Early birds - registrace včetně úhrady 11.11.2023 - 31.01.2024: 4.000 Kč nebo 170€/os.

Last minute - registrace včetně úhrady 01.02.-19.02.2024: 4.400 Kč nebo 185 €/os.

Registraci je možné stornovat do 31.12.2023 včetně (při přihlášení páru lze stornovat pouze celý pár) vracíme 90% uhrazeného poplatku. Při euro platbě může být vrácená platba snížená o kurzový rozdíl. Do 31.1.2024 je storno poplatek ve výši 50%.

Později je možná pouze dohoda na výměně za jiný taneční pár nebo tanečnici/tanečníka ve stejné roli.